Latest Updates on ABC - Kobotata 

           COUNT DOWN TO ELECTIONS 2017  - MATSATSI A SETSENG PELE HO LETSATSI LA LIKHETHO
                           

            

Lesotho General Elections Date 3 June 2017


News Articles:

All Basotho Convention/Kobo Tata

Molaetsa o hlalosang seo ABC e se emetseng, ‘me e se tšepisang Basotho ha e fuoa monyetla oa ho busa hape

1) Sera sa Motho ke tlala: Kobo-Tata e tla sebeletsa kholo ea moruo le ho felisa tlhokahalo ea mesebetsi ho bohle haholo-holo ho shejuoe bacha ka litsebo le lineo tsa bona le ho sebelisa tlholeho le naha ea Lesotho ho fenya tlala le ho felisa lephako ka ho ba tšehetsa ho theha likhoebo;
2) Kobo-Tata e tla loantša bobolu le bosholu ka mefuta eohle ea bona ho kenyeletsa le bobolu ba lichelete tsa sechaba ka babusi, esita le bosholu ba liphoofolo;
3) Kobo-Tata e tla khutlisa puso ea molao, khotso, botsitso le ho baballa litokelo tsa mantlha tsa botho; ho kenyeletsa le litokelo tsa mantlha tsa bana;
4) Kobo-Tata e tla khutlisa puso e sa khetholleng, e kenyeletsang Mosotho emong le emong phanong ea mesebetsi ea Sechaba, ekaba ke khirong kapa phanong ea litšebeletso tsa ‘muso (li-tender);
5) Kobo-Tata e tla ntlafatsa bophelo le thuto ea sechaba;
6) Kobo-Tata e nena litšoso tse etsetsoang baphatlalatsi. E tla matlafatsa le ho baballa bolokolohi ba bophatlalatsi.
La Chaaaaba!Video Footage:

Dr Motsoahae Thabane ABC Leader on TV Lesotho 20 April 2017 (Full Video) Dr Motsoahae Thabane ABC Leader Mafeteng 16 April 2017
      


       

Lethathamo La Liboka Tsa ABC - Kobotata

 Description (Tlhaloso)  Date (Letsatsi)  Location (Sebaka)
 Seboka sa Moetapele     28 May 2017    Maseru (Sethaleng)

 Web Visitors Hits